Kontak Ons

Elize Schoonwinkel  
 Voorsitster  
 017-6343096 / 0824867125

Diens van Barmhartigheid

Die volgende aksies bestaan:

  • Bejaardesorg

Ons besoek die bejaardes in ons gemeente en hou jaarliks in die lente `n funksie vir hulle.

 

Vanjaar se Senior Lidmate funksie:

28 Oktober 2016 en met al die versoeke om hom weer te kry is Dieter Uken weer die gaskunstenaar, moenie die geleendheid mis nie!

2015 Senior Lidmate funksie

met Dieter Uken

  • Begrafnisse

Ons reel die eet- en drinkgoed na begrafnisdienste

Kontakpersoon:  Alta Breytenbach 017-6311561 / 0824514896

  • Hospitaalbesoeke

Lidmate wat in die hospitaal is, word elke dag besoek. Persone wat tuis siek is, word ook besoek.

Kontakpersoon:  Ina de Clercq 0845163776

  • Kospakkies:

Ons verskaf voedsel aan behoeftiges in ons gemeente, asook aan die bejaardes in Davieshof.

Kontakpersone:  Elize Schoonwinkel  017-6343096 / 0824867125  of Hettie Camm 017-6345994 / 0834170470

 

  • Kleuterskole & Brode:

Ons verskaf weekliks Mieliemeel aan kleuterskole in Emba en Brode word afgehaal en versprei aan die behoeftige gesinne op Maandae.

Kontakpersone:  Joanita Lesch 017-6314022 / 0827863055

 

  • Kosmos Kinderhuis:

Ons help en ondersteun by die Kosmos Kinderhuis in Kriel maandeliks.

Kontakpersone:  Maryna Hartman 0825668722

 

  • Klereverkoping

Ons hou een maal per maand klereverkoping.  Die wins word gebruik vir voedselaankope vir behoeftiges.

Kontakpersoon:  Riekie Binneman 017-6345944 / 0842581790

 


 

Die diens van barmhartigheid bestaan uit meer as 40 lidmate. Lidmate wat wil inskakel is baie welkom. Kontak Elize Schoonwinkel vir meer inligting of om u hulp aan te bied:  017-6343096 / 0824867125

Doelwit:

Om aan alle hulpbehoewendes in die gemeenskap ondersteuning te bied.