Diens van Barmhartigheid

Die volgende aksies bestaan:  

  •   Bejaardesorg  

  Ons besoek die bejaardes in ons gemeente en hou jaarliks in die lente `n funksie vir hulle.  

Charlie Dicks is die Gaskunstenaar by ons 17 Oktober 2014 Senior Lidmate Funksie - moet dit nie misloop nie

 

 

 

 Senior Lidmate Funksie 2013

Gaskunstenaars:

Ryan Walt & Steven Sterling

 

 

 

   
     
     
  •   Begrafnisse  

  Ons reel die eet- en drinkgoed na begrafnisdienste  

Kontakpersoon:  Alta Breytenbach 017-6311561 / 0824514896

  •   Hospitaalbesoeke  

  Lidmate wat in die hospitaal is, word elke dag besoek. Persone wat tuis siek is, word ook besoek.

Kontakpersoon:  Ina de Clercq 0845163776

  •   Kospakkies:

  Ons verskaf voedsel aan behoeftiges in ons gemeente, asook aan die bejaardes in Davieshof.  

Kontakpersone:  Elize Schoonwinkel  017-6343096 / 0824867125  of Hettie Camm 017-6345994 / 0834170470

 

 

  •   Kleuterskole & Brode:

  Ons verskaf weekliks Mieliemeel aan kleuterskole in Emba en Brode word afgehaal en versprei aan die behoeftige gesinne op Maandae.

Kontakpersone:  Joanita Lesch 017-6314022 / 0827863055

 

  •   Kosmos Kinderhuis:

            Ons help en ondersteun by die Kosmos Kinderhuis in Kriel maandeliks.

  Kontakpersone:  Maryna Hartman 0825668722

  

  •   Klereverkoping  

Ons hou een maal per maand klereverkoping.  Die wins word gebruik vir voedselaankope vir behoeftiges.  

Kontakpersoon:  Riekie Binneman 017-6345944 / 0842581790

Baie Dankie, aan almal wat met ’n bydrae of hulp gehelp het om die ‘Container’ vir Diens van Barmhartigheid ’n werklikheid te maak!

 

 

Die diens van barmhartigheid bestaan uit meer as 40 lidmate. Lidmate wat wil inskakel is baie welkom. Kontak Elize Schoonwinkel vir meer inligting of om u hulp aan te bied:  017-6343096 / 0824867125

 
 Doelwit: 

 Om aan alle hulpbehoewendes in die gemeenskap ondersteuning te bied.